A A A

Co się dzieje, gdy nadnercza nie pracują prawidłowo

Przewlekła niedoczynność kory nadnerczy rozwija się często w wyniku zakażeń ustroju, wstrząsów, długotrwałego niedożywienia oraz chorób innych gruczołów wydzielania wewnętrznego. Najczęściej jednak powstaje z powodu gruźlicy nadnerczy. Składały się na nie uczucie ogólnego osłabienia występujące zazwyczaj po wysiłku fizycznym, utrata zdolności skupiania się, zanik łaknienia, przygnębienie, bezsenność, bóle głowy, charakterystyczne zabarwienie skóry szczególnie w okolicy stawów, bardzo skąpe owłosienie i obniżona ogólna ciepłota ciała. Zaobserwowano przy tym, że tego rodzaju zmiany występują przeważnie u mężczyzn, pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Dawniej średnia przeżycia ludzi z niedoczynnością kory nadnercza wynosiła dwa lata. Obecnie dzięki stosowaniu preparatów hormonalnych kory nadnerczy i odpowiedniej diety bogatej w związki mineralne nastąpiła znaczna poprawa.