A A A

Energia ,,ruchoma"

Po kilku minutach powietrzem wstrząsa eksplozja i tony lodu wylatu na dziesiątki metrów w górę. O tym, jak olbrzymia ilość energii je zawarta w tej paczuszce — minie, wie każdy, kto kiedykolwiek widzi podobną eksplozję. Dopóki jednak energia ta jest zamknięta w min pozostaje dla nas niewidzialną. Zjawisko to ilustruje zamianę jednej formy energii w inną. W ty przypadku energia potencjalna zamknięta w wiązaniach chemiczny materiału wybuchowego zamienia się w pracę mechaniczną, ciepło c też energię fal głosowych. Podobny proces zamiany zachodzi również i w komórce. We wszystkich tych cząsteczkach mamy do czynienia jednak z energią potencjalną, która ulega zamianie w energię ruchu dopiero podczas skurczu mięśnia. Wędrówkę tej energii od glikozy do ATP poznano dokładnie. Biochemicy za pomocą zwykłych równań chemicznych potrafią opisać każdy jej etap. Natomiast momentu zamiany energii zawartej w cząsteczce ATP w pracę mięśnia nie da się wyrazić żadnym równaniem chemicznym. Podobnych temu procesów jest więcej. Podczas fotosyntezy energia promieniowania słonecznego zostaje zamieniona w chemiczną. Znane wszystkim świecenie świetlika jest przykładem zamiany energii zawartej w pokarmie na energię świetlną, którą owad wypromieniowuje. Te wszystkie przykłady przemian energii nie dadzą się przedstawić symbolami chemicznymi. Do zrozumienia zamiany energii chemicznej w energię „ruchomą" —~ bądź to w pracę mięśnia, bądź też w świecenie świetlika, potrzeba znajomości podstawowych zasad mechaniki kwantowej. Zajrzyjmy więc na chwilę w świat atomu.