A A A

Oddziały przetwórni

Teraz omówimy pokrótce drogę surowca — pokarmu, od chwili jego pobrania, oraz oddziały naszej fabryki chemicznej. W jamie ustnej — oddziale pierwszym -— odbywa się wstępne przygotowanie pobranego pokarmu. Przede wszystkim zachodzi tu rozdrobnienie pokarmu za pomocą zębów, czyli proces żucia, a następnie zwilżenie śliną kęsa, uformowanego przy wydatnej pomocy języka. Dzięki tym zabiegom może dojść teraz do następnej czynności — połknięcia kęsa. Poprzez gardło i przełyk pokarm dostaje się do żołądka, który jest drugim ważnym oddziałem przetwórni. W tym miejscu dochodzi już do właściwej przeróbki chemicznej zapoczątkowanej w jamie ustnej działaniem śliny, czyli do trawienia. Proces ten polega na tym, że pewne substancje wydzielane przez żołądek, jak na przykład kwas solny i pepsyna, zaczynają rozkładać miazgę pokarmową — ściślej mówiąc zawarte w niej białka — na substancje prostsze oraz wykonują czynności przygotowawcze do dalszego trawienia. Po wyjściu z żołądka miazga pokarmowa dostaje się do następnego oddziału fabryki — jelita cienkiego, którego pierwszy odcinek — dwunastnica, odgrywa szczególną rolę. W tej ostatniej bowiem dołączają się do współpracy dwaj poważni kooperanci, mianowicie wątroba i trzustka, których wydzielina wprowadzana jest specjalnymi przewodami do jej wnętrza. Stąd treść pokarmu przesuwa się do jelita czczego, a z niego do ostatniej części jelita cienkiego, to jest do jelita krętego. Jelito cienkie, w którym następuje ostateczne strawienie pokarmu, składa się więc z trzech odcinków. Pojawia się w nim nowa, bardzo ważna czynność przewodu pokarmowego — wchłanianie do krwi i limfy substancji odżywczych w postaci prostych związków chemicznych, które powstały w wyniku złożonego procesu trawienia. Następna i ostatnia część przewodu pokarmowego składa się również z trzech odcinków i nosi nazwę jelita grubego. Wyróżniamy w nim: jelito ślepe, okrężnicę i odbytnicę. W tym oddziale naszej przetwórni zachodzi dalszy proces wchłaniania wody i innych substancji oraz uformowania kału z nie strawionych składników pożywienia.