A A A

Rodzaje silników

Poszczególne rodzaje mięśni w organizmie noszą rozmaite nazwy, ponieważ klasyfikuje się je zarówno pod względem budowy, jak też i czynności. Pierwszy rodzaj obejmuje tzw. mięśnie prążkowane. Nazwa pochodzi stąd, że tego rodzaju komórki mięśniowe oglądane pod mikroskopem wykazują obecność charakterystycznych prążków przebiegających regularnie w poprzek włókien. Drugi rodzaj mięśni to gładkie, nie mające owego prążkowania. Podział ten oparto na budowie komórek mięśniowych. Inny typ podziału wynika z różnic w czynnościach pomiędzy komórkami. Mięśnie podlegające naszej woli stanowią pierwszą grupę. Należą do niej mięśnie poruszające kończyny. Do drugiej grupy zalicza się mięśnie, których praca jest niezależna od naszej woli i nie dające się w sposób świadomy kontrolować. Przykładem mogą być wspomniane już mięśnie ściany jelita, nadające jelitom ruch robaczkowy, przesuwający treść pokarmową. Stwierdzono, że czynność mięśni zależy od ich budowy. Pracę mięśni poprzecznie prążkowanych jesteśmy w stanie świadomie kontrolować, natomiast pracy mięśni gładkich nie potrafimy uzależnić od naszej woli. Wyjątek stanowi mięsień sercowy, który aczkolwiek jest mięśniem poprzecznie prążkowanym, pracuje niezależnie od woli człowieka. Wracając do naszego porównania z silnikami, mięśnie poprzecznie prążkowane (z wyjątkiem mięśnia sercowego), zwane inaczej mięśniami szkieletowymi (gdyż przyczepy umocowane są na szkielecie kostnym), byłyby podobne w swej pracy raczej do silników używanych w samochodach wyścigowych, podczas gdy mięśnie gładkie — do silników w długo, lecz powoli pracujących ciężarówkach.