A A A

Znaczny wydatek energetyczny

Ponieważ mitoza jest związana z wykonywaniem przez komórkę pracy, potrzeba do tego celu energii. Przekonano się, że energię tę gromadzi komórka w okresie poprzedzającym mitozę. Jeżeli bowiem umieścimy komórkę w środowisku bez dostępu tlenu lub też zatrujemy jej system energetyczny np. tlenkiem węgla, a więc pozbawimy ją możliwości zdobywania energii, to spostrzeżemy natychmiastowe ustanie wszystkich procesów życiowych. Gdy jednak przerwiemy procesy dostarczające komórce energii w okresie, gdy widoczne jest w niej formowanie się chromosomów, a więc w początkowej fazie mitozy, nie będzie to miało żadnego wpływu na dalszy ciąg mitozy. Przygotowanie komórki do podziału obejmuje więc i zgromadzenie „rezerwy" energii, wystarczającej do przeprowadzenia mitozy. Niestety, nie mamy bliższych wiadomości o mechanizmie tego bardzo ciekawego zjawiska. Z punktu widzenia energetyki komórki istotny jest również fakt przerwania wielu czynności fizjologicznych podczas jej podziału. Zaangażowanie się w mitozie nie pozwala komórkom na tworzenie nowych, złożonych cząsteczek białkowych oraz na szereg innych procesów, w których mogłaby roztrwonić zgromadzony dla potrzeb mitozy zapas energetyczny.