A A A

Jak powstają jaja

Narządy rozrodcze kobiety składają się z dwóch jajników oraz z dróg rodnych, do których zalicza się dwa jajowody, macicę i pochwę. Drogi rodne pełnią bardziej skomplikowane funkcje niż męskie drogi płciowe wyprowadzające. Jajo po opuszczeniu jajnika przesuwa się przez jajowód podobnie jak plemniki po wydostaniu się z jądra przesuwają się przez najądrze i nasieniowód. Drogi rodne są miejscem, do którego w czasie kopulacji wprowadzane są plemniki, ponadto macica u człowieka i u ssaków łożyskowych przystosowana jest do przetrzymywania zarodka przez cały okres rozwoju i zapewniania mu odpowiednich warunków rozwoju przez wytworzenie łożyska.