A A A

Zarodek zaczyna się rozwijać

Pierwszy okres rozwoju zarodka człowieka przebiega w czasie, kiedy przesuwa się on przez jajowód w kierunku macicy oraz w macicy. O okresie tym stosunkowo mało wiemy, gdyż rozwój wewnątrz organizmu matki uniemożliwia bezpośrednio obserwację zarodka i przemian, jakie w nim zachodzą. Jednakże w ostatnich latach badania wczesnych zarodków uzyskanych z operacji kobiecych oraz prób ze sztucznym zapłodnieniem jaj ludzkich poza organizmem rzuciły nieco światła na tę sprawę.