A A A

Małe cząstki wielkich organizmów

Stanowi ona bowiem podstawową jednostkę żywej materii. Może występować w układach zespołowych w organizmie wielokomórkowym bądź też istnieć indywidualnie jako organizm jednokomórkowy. Dlaczego uważamy ją za podstawową cząstkę żywej materii? Czy istotnie w procesie życia odgrywa ona tak zasadniczą rolę? Nie znamy w dzisiejszym świecie form życia poza komórką. Każdy najbardziej nawet złożony organizm poczyna się z pojedynczej komórki, a później przez proces jej zwielokrotniania osiąga stan dojrzały, w którym jest zespołem niezliczonej ilości komórek. Współczesne metody badawcze umożliwiają poznanie fascynującego świata, zamkniętego w mikroskopijnej przestrzeni komórki. Zgłębienie tajemnic jej budowy oraz odkrycie czynności to zrozumienie istoty niewątpliwie najciekawszego ze wszystkich procesów — procesu noszącego nazwę życia. Spróbujmy więc odbyć „podróż do komórki", by zapoznać się z podstawowymi zjawiskami zachodzącymi w owej fundamentalnej cząstce żywej materii.