A A A

Synteza białek

Komórki rozmnażają się przez podział. Problemem tym zajmiemy się obszerniej w następnym rozdziale. Obecnie natomiast zastanówmy się nad wynikającym z tego zjawiska zagadnieniem dotyczącym przekazywania informacji od komórki rodzicielskiej do potomnej. Każda komórka potomna, powstała w wyniku podziału komórki macierzystej, powinna w organizmie wykonywać ściśle określoną czynność i w związku z tym mieć odpowiednią do tego celu budowę oraz wytwarzać cząsteczki właściwych białek i enzymów. Dlatego też komórki potomne muszą podczas podziału otrzymać od komórki macierzystej dane, w których zawarta byłaby informacja o rodzaju cząsteczek białek i enzymów, które mają wytwarzać. Komórka mięśniowa np. musi produkować białko mające zdolność kurczenia się, komórka nerwowa musi mieć budowę umożliwiającą przewodzenie impulsu nerwowego od jednego jej bieguna do drugiego itp. Jak przekonamy się później, liczba informacji, które komórka musi uzyskać, by móc pełnić swą czynność w organizmie, jest olbrzymia. Stąd też i mechanizm, za pomocą którego informacje te otrzymuje, musi być niesłychanie precyzyjny. Przyjrzyjmy się więc mu bliżej. Podczas podziału komórki substancja owa ulega uporządkowaniu, formując chromosomy, które następnie ulegają przemieszczeniu do komórek potomnych. Te właśnie chromosomy są przenosicielami informacji, a bezpośrednio czynność tę spełnia znajdujący się w nich kwas dezoksyrybonukleinowy, który jak przypominamy, oznacza się skrótem DNA. Aby lepiej zrozumieć mechanizm przenoszenia informacji z pokolenia na pokolenie komórki, czyli mechanizm przekazywania cech dziedzicznych, musimy dokładniej zająć się budową chemiczną cząsteczek DNA.