A A A

Z jednej komórki miliardy

Kolejna część układu nerwowego nosi nazwę mózgowia, które z punktu widzenia anatomicznego i embriologicznego można podzielić na pięć odcinków. Krótkie zapoznanie się z rozwojem mózgowia w życiu płodowym pozwoli łatwiej zrozumieć jego budowę u osobnika dorosłego. Zarodek każdego zwierzęcia powstaje, jak wiemy, z jednej komórki utworzonej z połączenia komórki jajowej i plemnika. W wyniku bardzo licznych podziałów w szybkim czasie ta jedna komórka daje początek ogromnej liczbie komórek, z których tworzą się poszczeogólne narządy i tkanki. Jednym z pierwszych narządów powstających w ten sposób jest właśnie mózgowie, którego rozwój rozpoczyna się już w 2 tygodniu życia płodowego, trwającego u człowieka 40 tygodni. W tym pierwszym okresie z komórek tworzących zewnętrzną warstwę zarodka powstaje podłużne pasmo biegnące przez całą jego długość. Pasmo to w następnym okresie ulega przekształceniu w cewkę biegnącą w grzbietowej części zarodka. Ściany cewki złożone są z kilku warstw komórek otaczających cienki kanał, którego ślad pozostaje przez całe życie osobnika w postaci wspomnianego kanału środkowego rdzenia oraz komór mózgu. Niemal natychmiast po utworzeniu Powstawanie układu nerwowego w życiu płodowym człowieka cewki nerwowej jej część początkowa ulega rozszerzeniu w postaci pęcherzyka, który szybko dzieli się na trzy odcinki. Około 7 tygodnia życia płodowego dwa skrajne odcinki ulegają podziałowi, tak że z dotychczasowych trzech pęcherzyków powstaje pięć Każdy z tych pięciu pęcherzyków w dalszym swoim rozwoju daje początek jednej z części mózgowia dorosłego osobnika. Dla łatwiejszego zrozumienia na załączonej tabelce przedstawiono przebieg rozwoju mózgowia, począwszy od cewki nerwowej aż do struktur ostatecznych.