A A A

Zespół wielu zjawisk

Podział komórki jest procesem niezwykle złożonym, w skład którego wchodzi wiele powiązanych z sobą zjawisk. Zasadniczym celem podziału jest podwojenie wszystkich możliwości komórki przez utworzenie nowej, dwakroć liczniejszej generacji. Komórka pojedyncza może osiągnąć jedynie ograniczony stopień wzrostu. Dalszy jej wzrost jest uniemożliwiony tym, iż staje się ona zbyt duża, by być kierowaną przez jedno jądro. Ograniczenie to nie jest jednak wynikiem wyczerpania się możliwości komórki do wzrostu. Jeżeli bowiem komórce, która osiągnie maksymalny wzrost, amputuje się fragment cytoplazmy, to po pewnym czasie nastąpi odrost jej do poprzedniej wielkości, nigdy zaś do większej. Podobnie ograniczona jest w komórce ilość materiału genetycznego. Zjawisko podziału komórki jest procesem interesującym zarówno w odniesieniu do życia komórki, jako szereg niezwykłych przemian w jej metabolizmie, jak też i w odniesieniu do problemów biologii ogólnej, jako zjawisko tworzenia nowych generacji — podstawowy proces żywej materii.